Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,

Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,

Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,

Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,

Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,
Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,
VĂN HÓA CÔNG TY

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố vô hình nhưng vẫn luôn tồn tại và đóng vai trò quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Nói không ngoa, nếu mỗi tổ chức là một con người, thì văn hóa chính là linh hồn - chi phối hoàn toàn sức sống và sự phát triển. Xây dựng văn hóa công ty quyết định sự thành bại và tồn tại lâu dài của mỗi doanh nghiệp.

Văn hóa Lương Sơn Bạc (dựa trên nền tảng các giá trị cốt lõi)

• Sự tin cậy, chính trực :  Giữ chữ tín, mang đến hình ảnh về sự tin cậy, chính trực phân minh và lành nghề.
• Tôn trọng các chuẩn mực, cam kết : Tôn trọng nguyên tắc, chuẩn mực và các cam kết với khách hàng, đối tác và nhân viên.
• Sẵn sàng đổi mới ,sáng tạo : Luôn hướng đến cái mới, sự sáng tạo khác biệt về cách làm, hướng đến  cái hiện đại và văn minh, hiệu quả hơn.
• Nhân văn : Trọng đức, gần gũi, biết thông cảm và sẻ chia.

• Trách nhiệm đối với khách hàng và đối tác: Nguyên tắc vàng của việc duy trì và phát triển mọi mối quan hệ là “ Các bên cùng có lợi”. Chính vì vậy, trong quá trình cung ứng sản phẩm  hoặc làm việc với khách hàng và đối tác, người LSB không chỉ chú trọng yếu tố lợi nhuận, tìm cách bán được sản phẩm  với giá cao nhất mà còn phải bảo đảm lợi ích hợp lý của khách hàng.

 

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: +84 763 758 809