Nắp Hố Ga Composite, Nắp Gang - Lương Sơn Bạc

Nắp Hố Ga Composite, Nắp Gang - Lương Sơn Bạc

Nắp Hố Ga Composite, Nắp Gang - Lương Sơn Bạc

Nắp Hố Ga Composite, Nắp Gang - Lương Sơn Bạc

Nắp Hố Ga Composite, Nắp Gang - Lương Sơn Bạc
Nắp Hố Ga Composite, Nắp Gang - Lương Sơn Bạc
VĂN HÓA CÔNG TY
Ngày đăng: 08/12/2018

7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA NGƯỜI LƯƠNG SƠN BẠC : 

  • ỨNG XỬ VĂN MINH
  • HÀNH XỬ CHÍNH TRỰC
  • THỰC THI CAM KẾT
  • TUÂN THỦ KỶ LUẬT
  • TÍCH HỢP TINH HOA
  • TÍCH CỰC SÁNG TẠO
  • CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC

1ỨNG XỬ VĂN MINH THEO 7T                                                                       

TẬN TỤY, TRUNG THÀNH đối với công ty
TẬN TÌNH, CHU ĐÁO đối với khách hàng
TỰ TRỌNG, CẦU TIẾN đối với bản thân
THẤU HIỂU, GƯƠNG MẪU đối với cấp dưới
TƯƠNG TRỢ, CỘNG TÁC đối với đồng nghiệp
TÔN KÍNH, PHỤC TÙNG đối với cấp trên
TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN đối với mọi người

2HÀNH XỬ CHÍNH TRỰC THEO 7 CÔNG

CÔNG TÂM trong phân xử
CÔNG CHÍNH trong thu nhập
CÔNG BẰNG trong đối đãi
CÔNG MINH trong thưởng phạt
CÔNG PHÁP trong hành động
CÔNG LÝ trong tư duy
CÔNG KHAI trong tài chính

3THỰC THI CAM KẾT THEO 7 ĐÚNG

ĐÚNG chất lượng
ĐÚNG thời gian
ĐÚNG khối lượng
ĐÚNG giá trị
ĐÚNG tiêu chuẩn
ĐÚNG xuất xứ
ĐÚNG biện pháp

 

4TUÂN THỦ KỶ LUẬT THEO 7 KHÔNG

KHÔNG vi phạm pháp luật
KHÔNG vi phạm điều lệ
KHÔNG vi phạm thỏa ước
KHÔNG vi phạm nội quy
KHÔNG vi phạm quy chế
KHÔNG vi phạm quy trình
KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục

5TÍCH HỢP TINH HOA (6 + 1)

Sáng tạo về Khởi nghiệp
Sự hiệu quả về Quản trị
Sự tinh xảo về Công nghệ
Sự tinh tường về Kỹ năng
Sự toàn diện về Chất lượng
Sự thần kỳ về Tốc độ
Sự kiên cường về Ý chí của người Việt Nam

6TÍCH CỰC SÁNG TẠO THEO 7 LĨNH VỰC

Kỹ thuật
Công nghệ
Quản trị
Kinh doanh
Văn hóa
Giáo dục
Nghệ thuật

7CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC THEO 7 YÊU CẦU

Khiêm nhường
Kiên nhẫn
Cởi mở
Chân thành
Hài hòa
Thiện chí
Thủy chung

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 0905970580