Tiêu chuẩn BS EN 124:1994

Tiêu chuẩn BS EN 124:1994

Tiêu chuẩn BS EN 124:1994

Tiêu chuẩn BS EN 124:1994

Tiêu chuẩn BS EN 124:1994
Tiêu chuẩn BS EN 124:1994
TIÊU CHUẨN BS EN 124:1994

- Tiêu chuẩn Châu Âu EN 124 : 1994  có điều kiện của Tiêu chuẩn Anh Quốc UDC 628.253.1: 001.4: 620.1
Theo sự kiểm soát của Uỷ ban Tiêu chuẩn hóa của Châu Âu (CEN) đã soạn thảo ra Tiêu chuẩn Châu Âu, và thoả hiệp với các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của các nước sau đây: Australia, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Iceland, Italia, Luxumbua, Nehtherland, Nauy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Thụy Điển, Vương Quốc Anh

- Tiêu chuẩn Anh Quốc được lập theo sự chỉ dẫn của Uỷ ban Kỹ thuật, đã xuất bản bởi tổ chức Hội đồng Tiêu chuẩn và có hiệu lưc từ ngày 5/10/1994
Các tham chiếu BSI sau đây liên quan đến công trình về tiêu chuẩn này:
Tham chiếu Uỷ ban B/505/4
Bản dự thảo bình luận 92/14687 DC
ISBN 0 580 22754 5

 

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Hotline tư vấn: +84 905468055