Quy trình lắp song chắn rác

Quy trình lắp song chắn rác

Quy trình lắp song chắn rác

Quy trình lắp song chắn rác

Quy trình lắp song chắn rác
Quy trình lắp song chắn rác
QUY TRÌNH LẮP SONG CHẮN RÁC

1. Yêu cầu kỹ thuật

- Kích thước thông thủy của cổ bê tông phải nhỏ hơn kích thước trong của khung song rác từ 2cm – 3cm

- Khoảng cách a tối thiểu bằng 5cm (a>= 5cm) 

2. Trình tự thi công

- Làm sạch mặt thành song thoát nước, tưới nước rửa sạch đất cát

- Đổ lớp vữa xi măng cát vàng mác M150 dầy 1cm – 2cm lấy lại thăng bằng

- Lắp khung song thoát nước vào cổ bê tông trên lớp vữa xi măng cát vàng mác M150, đảm bảo mặt trên của khung song rác phải bằng phẳng với mặt đường.

- Đổ bê tông M200 cố định khung song rác, thời gian tối thiểu để bảo dưỡng bê 3tông trước khi thông đường giao thông là 3 ngày , cần có hàng rào bảo vệ và biển báo trong thời gian bảo dưỡng bê tông.

- Hoàn thiện lắp đặt song thoát nước

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: +84 763 758 809