Quy trình lắp nắp hố ga

Quy trình lắp nắp hố ga

Quy trình lắp nắp hố ga

Quy trình lắp nắp hố ga

Quy trình lắp nắp hố ga
Quy trình lắp nắp hố ga
QUY TRÌNH KĨ THUẬT LẮP NẮP HỐ GA

1. Yêu cầu kỹ thuật:
Kích thước thông thủy của cổ bê tông phải nhỏ hơn đường kính trong của khung hố ga từ 2 đến 3 cm - Khoảng cách a tối thiểu bằng 5cm (a ≥ 5cm) ( hình 1)

2. Trình tự thi công

- Làm sạch mặt thành hố ga

- Đổ một lớp lót xi măng cát vàng mác 150 dày 1÷2cm và lấy lại thăng bằng

- Lắp khung hố ga vào cổ bê tông trên lớp lót đảm bảo mặt trên của khung hố ga phải bằng phẳng ( bằng mặt đường).

- Đổ bê tông mác 200 cố định khung hố ga, thời gian tối thiểu để bảo dưỡng bê tông trước khi thông đường giao thông là 3 ngày, cần có hàng rào bảo vệ và biển báo trong thời gian bảo dưỡng bê tông

- Hoàn thiện nắp hố ga .

Chú ý: Đối với các loại khung là khung nổi ( khung dương) thì các khoảng trống phía dưới gầm khung phải được điền đầy bằng bê tông mác 200. 

 

 


 

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Hotline tư vấn: +84 905468055