Quy định tải trọng

Quy định tải trọng

Quy định tải trọng

Quy định tải trọng

Quy định tải trọng
Quy định tải trọng
QUY ĐỊNH TẢI TRỌNG

Tiêu chuẩn Châu Âu này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thiết kế, phương pháp thử đối với các loại nắp bể, nắp hố ga, song chắn rác được sử dụng tại những nơi dành cho xe cộ và người đi bộ. Việc chọn sản phẩm nào cho địa điểm nào là trách nhiệm của các nhà kỹ thuật. Trường hợp chưa rõ thì nên chọn lắp loại cao hơn phẩm cấp chưa rõ đó. Sản phẩm nắp bể, nắp hố ga, song chắn rác được chia làm 6 nhóm như sau: 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: +84 763 758 809