Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC

Dự án: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC

Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

Nhà thầu:  Liên Danh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình & Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Đại Dũng

Hạng mục: Cung cấp nắp hố ga, lưới chắn rác

Địa điểm: 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hcm

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Hotline tư vấn: +84 905468055