Tổ hợp nhà máy lọc dầu Hòa Phát - Dung Quất

Tổ hợp nhà máy lọc dầu Hòa Phát - Dung Quất

Tổ hợp nhà máy lọc dầu Hòa Phát - Dung Quất

Tổ hợp nhà máy lọc dầu Hòa Phát - Dung Quất

Tổ hợp nhà máy lọc dầu Hòa Phát - Dung Quất
Tổ hợp nhà máy lọc dầu Hòa Phát - Dung Quất
Tổ hợp nhà máy lọc dầu Hòa Phát - Dung Quất
Ngày đăng: 10/02/2018
Tổ hợp nhà máy lọc dầu Hòa Phát - Dung Quất

Tên dự án: Nhà máy  Gang thép Hòa phát Dung Quất

Địa chỉ: Bình Sơn , Quảng Ngãi 

Khách hàng: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình & Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons

Hạng mục công việc: Cung cấp nắp gang và thi công kết cấu thép.

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 0763 758 809