Nhà xưởng Quốc Quang

Nhà xưởng Quốc Quang

Nhà xưởng Quốc Quang

Nhà xưởng Quốc Quang

Nhà xưởng Quốc Quang
Nhà xưởng Quốc Quang
Nhà xưởng Quốc Quang

Dự án: Nhà xưởng Quốc Quang

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Điện Khí Quốc Quang Việt Nam

Nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng Newteccons

 Hạng mục: Gia công và cung cấp V mạ kẽm hố ga, nắp gang bể tự hoại

Địa điểm: KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam 

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: +84 763 758 809