Nhà xưởng Manwah Timberland

Nhà xưởng Manwah Timberland

Nhà xưởng Manwah Timberland

Nhà xưởng Manwah Timberland

Nhà xưởng Manwah Timberland
Nhà xưởng Manwah Timberland
Nhà xưởng Manwah Timberland

Dự án: Nhà xưởng Manwah Timberland

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Timberland – thuộc tập đoàn ManWah

Nhà thầu: Ricons và Coteccons Group

Hạng mục: Cung cấp nắp hố ga gang, lưới chắn rác

Địa điểm: Khánh Bình, Tân Uyên,  Bình Dương

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: +84 763 758 809