Nhà máy sợi Brotex

Nhà máy sợi Brotex

Nhà máy sợi Brotex

Nhà máy sợi Brotex

Nhà máy sợi Brotex
Nhà máy sợi Brotex
Nhà máy sợi Brotex

Dự án: Nhà máy sợi Brotex

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Brotex 

Nhà thầu: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Ricons

Hạng mục: Cung cấp nắp hố ga gang

Địa điểm: Khu công nghiệp Phước Đông,Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: +84 763 758 809