Nhà máy bia Heineken Việt Nam

Nhà máy bia Heineken Việt Nam

Nhà máy bia Heineken Việt Nam

Nhà máy bia Heineken Việt Nam

Nhà máy bia Heineken Việt Nam
Nhà máy bia Heineken Việt Nam
Nhà máy bia Heineken Việt Nam

Dự án: Nhà máy bia Heineken

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu

Nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng Central

Hạng mục: Cung cấp nắp hố ga gang, lưới chắn rác

Địa điểm: Bà Rịa, Vũng Tàu

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: +84 905468055; 0901497441