Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,

Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,

Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,

Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,

Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,
Nắp hố ga gang, song chắn rác gang, tấm sàn grating,
Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển & Sản xuất Fujikin Đà Nẵng
Đây là Dự án trọng điểm do Tập đoàn Fujikin Nhật Bản làm chủ đầu tư với tổng vốn là 35 triệu USD, trong đó có cam kết hợp tác với Trường ĐH Bách khoa-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển công nghệ cao và nguồn nhân lực cho các ngành mũi nhọn

Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển & Sản xuất Fujikin Đà Nẵng

 

Địa điểm xây dựng: Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Loại hình dự án: Nhà máy sản xuất

Nhà thầu thi công: Công ty Đăng Hải thuộc tập đoàn Lighthouse

Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển & Sản xuất Fujikin Đà Nẵng do Công ty TNHH Quốc tế Fujikin Nhật Bản làm chủ đầu tư, được Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 05/02/2021 với tổng vốn đầu tư 35 triệu USD

 

  

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Hotline tư vấn: +84 905468055