Nhà ở xã hội Trung Văn

Nhà ở xã hội Trung Văn

Nhà ở xã hội Trung Văn

Nhà ở xã hội Trung Văn

Nhà ở xã hội Trung Văn
Nhà ở xã hội Trung Văn
Dự án nhà ở xã hội Trung Văn

Dự án: Nhà ở xã hội Trung Văn

Chủ đầu tư: Liên danh chủ đầu tư NHS (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4).

Nhà thầu:  Công ty TNHH một thành viên kinh doanh dịch vụ Nhà Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp ống gang đặt chờ qua vách tầng hầm

Địa điểm: Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Hotline tư vấn: +84 905468055