Công trình H9A Bình Dương

Công trình H9A Bình Dương

Công trình H9A Bình Dương

Công trình H9A Bình Dương

Công trình H9A Bình Dương
Công trình H9A Bình Dương
Công trình H9A Bình Dương
Ngày đăng: 12/10/2019

Tên dự án: Khu chung cư H9A Bình Dương 

Địa chỉ: Thành Phố Mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương 

Khách hàng: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Hạng mục công việc: Cung cấp nắp gang thoát nước thải.

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 0763 758 809