3Bees Office Buliding

3Bees Office Buliding

3Bees Office Buliding

3Bees Office Buliding

3Bees Office Buliding
3Bees Office Buliding
3Bees Office Buliding

Dự án: 3Bees Office Building

Chủ đầu tưCông ty TNHH 3Bees International

Nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng Central

Hạng mục: Cung cấp nắp hố ga gang, lưới chắn rác, mương gang

Địa điểm: 281 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Hotline tư vấn: +84 905468055