Gang thép Lương Sơn Bạc

Gang thép Lương Sơn Bạc

Gang thép Lương Sơn Bạc

Gang thép Lương Sơn Bạc

Gang thép Lương Sơn Bạc
Gang thép Lương Sơn Bạc
VĂN HÓA CÔNG TY
Ngày đăng: 08/12/2018

7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA NGƯỜI LƯƠNG SƠN BẠC : 

 • ỨNG XỬ VĂN MINH
 • HÀNH XỬ CHÍNH TRỰC
 • THỰC THI CAM KẾT
 • TUÂN THỦ KỶ LUẬT
 • TÍCH HỢP TINH HOA
 • TÍCH CỰC SÁNG TẠO
 • CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC

PHONG CÁCH ỨNG XỬ  CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH EM LƯƠNG SƠN BẠC

 • TẬN TÂM, TẬN LỰC đối với công việc
 • TẬN TỤY, TRUNG THÀNH đối với công ty
 • TẬN TÌNH, CHU ĐÁO đối với khách hàng
 • TỰ TRỌNG, CẦU TIẾN đối với bản thân
 • THẤU HIỂU, GƯƠNG MẪU đối với cấp dưới
 • TƯƠNG TRỢ, CỘNG TÁC đối với đồng nghiệp
 • TÔN KÍNH, PHỤC TÙNG đối với cấp trên
 • TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN đối với mọi người

 

THỰC THI CAM KẾT THEO 7 ĐÚNG

 

 1. ĐÚNG chất lượng
 2. ĐÚNG thời gian
 3. ĐÚNG khối lượng
 4. ĐÚNG giá trị
 5. ĐÚNG tiêu chuẩn
 6. ĐÚNG xuất xứ
 7. ĐÚNG biện pháp

 

TUÂN THỦ KỶ LUẬT

 • KHÔNG vi phạm pháp luật
 • KHÔNG vi phạm điều lệ
 • KHÔNG vi phạm thỏa ước
 • KHÔNG vi phạm nội quy
 • KHÔNG vi phạm quy chế
 • KHÔNG vi phạm quy trình

CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC

 • Khiêm nhường
 • Kiên nhẫn
 • Cởi mở
 • Chân thành
 • Hài hòa
 • Thiện chí
 • Thủy chung

 

 

Nhà sáng lập Lương Sơn Bạc : Nguyễn Văn Quang

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 0905 970580