Kem Beach Resort - Phú Quốc

Kem Beach Resort - Phú Quốc

Kem Beach Resort - Phú Quốc

Kem Beach Resort - Phú Quốc

Kem Beach Resort - Phú Quốc
Kem Beach Resort - Phú Quốc
Kem Beach Resort - Phú Quốc
Ngày đăng: 26/03/2016
Kem Beach Resort - Phú Quốc

 

Với uy tín lớn đã làm việc với hầu hết các công ty xây dựng lớn ở Việt Nam, Lương Sơn Bạc đã chứng minh năng lực tại một Resort lớn ở Phú Quốc. Qua nhiều bước kiểm tra kĩ lưỡng về chất lượng và thẫm mỹ, Lương Sơn Bạc đã hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu của công trình. 

Đây là tổ hợp resort rộng hơn 170 ha.

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 0905 970580